Na výrobu sa používa výhradne pilina vznikajúca ako vedľajší produkt na pílach pri rezaní čerstvého alebo suchého dreva. Garantujeme nemenné zloženie a presnosť spracovania.

PELETY A1 PLUS

Balenie

Cena

15 kg vrece/ks 10,70 Eur/ks
1050 kg / 70 vriec (pri odbere 1 až 5 paliet) 600,00 Eur/t (630,00 Eur/1050 kg)
1050 kg / 70 vriec (pri odbere 6 až 10 paliet) 588,00 Eur/t (617,40 Eur/1050 kg)
1050 kg / 70 vriec (pri odbere 11 a viac paliet) 582,00 Eur/t (611,10 Eur/1050 kg)

PELETY A1 PLUS

Balenie

Cena

15 kg vrece/ks 8,92 Eur/ks
1050 kg / 70 vriec (pri odbere 1 až 5 paliet) 500,00 Eur/t (525,00 Eur/1050 kg)
1050 kg / 70 vriec (pri odbere 6 až 10 paliet) 490,00 Eur/t (514,50 Eur/1050 kg)
1050 kg / 70 vriec (pri odbere 11 a viac paliet) 485,00 Eur/t (509,25 Eur/1050 kg)
Pelety

Výhrevnosť pelety
16.5-19 MJ/Kg

ATEST podľa STN EN
ISO 17225-2

Priemer pelety
6mm

Dĺžka pelety menej
ako 40mm max. 40mm

Vlhkosť menej
ako 10% max. 10%

Obsah popola v pelete
menej ako 0.5%


Pôvod Vyrobená z odkôrnenej smrekovej alebo borovicovej piliny
Norma Spĺňa normu STN EN ISO 1225-2 trieda A, Din+ 2006, Ö-Norm M7135
Využitie Malé domácnosti
Farba Vizuálne svetlá, lesklá, nemá popraskané telo
Pevnosť Kontakt rukou, prelomenie peletky – peletka má byť tvrdá
Výhrevnosť Skúška v kotly, vysoká výhrevnosť, min. popola, netvorí sa tzv. spekanec na horáku
Popol Nízka tvorba popola v porovnaní s drevom alebo uhlím

Download certificate EN

Stiahnúť certifikát SK

Pelety
Objednávky ESHOP    |     +421 911 862 751    |     obchod@ecoen.sk