Na výrobu sa používa výhradne pilina vznikajúca ako vedľajší produkt na pílach pri rezaní čerstvého alebo suchého dreva. Garantujeme nemenné zloženie a presnosť spracovania.

PELETY A1 PLUS

Balenie

Cena

15 kg vrece/ks 5,94 Eur/ks
1050 kg / 70 vriec (pri odbere 1 až 5 paliet) 318,00 Eur/t (333,90 Eur/1050 kg)
1050 kg / 70 vriec (pri odbere 6 až 10 paliet) 312,00 Eur/t (327,60 Eur/1050 kg)
1050 kg / 70 vriec (pri odbere 11 a viac paliet) 306,00 Eur/t (321,30 Eur/1050 kg)
Big Bag 1 tona 318,00 Eur/t
Kamión 24 ton Cena dohodou

PELETY A1 PLUS

Balenie

Cena

15 kg vrece/ks 4,95 Eur/ks
1050 kg / 70 vriec (pri odbere 1 až 5 paliet) 265,00 Eur/t (278,25 Eur/1050 kg)
1050 kg / 70 vriec (pri odbere 6 až 10 paliet) 260,00 Eur/t (273,00 Eur/1050 kg)
1050 kg / 70 vriec (pri odbere 11 a viac paliet) 255,00 Eur/t (267,75 Eur/1050 kg)
Big Bag 1 tona 265,00 Eur/t
Kamión 24 ton Cena dohodou
Pelety

Výhrevnosť pelety
16.5-19 MJ/Kg

ATEST podľa STN EN
ISO 17225-2

Priemer pelety
6mm

Dĺžka pelety menej
ako 40mm max. 40mm

Vlhkosť menej
ako 10% max. 10%

Obsah popola v pelete
menej ako 0.5%


Pôvod Vyrobená z odkôrnenej smrekovej alebo borovicovej piliny
Norma Spĺňa normu STN EN ISO 1225-2 trieda A, Din+ 2006, Ö-Norm M7135
Využitie Malé domácnosti
Farba Vizuálne svetlá, lesklá, nemá popraskané telo
Pevnosť Kontakt rukou, prelomenie peletky – peletka má byť tvrdá
Výhrevnosť Skúška v kotly, vysoká výhrevnosť, min. popola, netvorí sa tzv. spekanec na horáku
Popol Nízka tvorba popola v porovnaní s drevom alebo uhlím

Download certificate EN

Stiahnúť certifikát SK

Pelety
Objednávky ESHOP    |     +421 43 430 80 03    |     obchod@ecoen.sk