Na výrobu sa používa výhradne pilina vznikajúca ako vedľajší produkt na pílach pri rezaní čerstvého alebo suchého dreva. Garantujeme nemenné zloženie a presnosť spracovania.


BRIKETY SÚ MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


BRIKETY SÚ MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ

Brikety

Výhrevnosť pelety
16.5-19 MJ/Kg

ATEST podľa STN EN
ISO 17225-3

Priemer pelety
7.5 cm

Dĺžka pelety menej
ako 33 cm max. 33 cm

Vlhkosť menej
ako 10% max. 10%

Obsah popola v pelete
menej ako 1,2%


Pôvod Vyrobená z drevnej piliny
Norma Spĺňa normu STN EN ISO 1225-2 trieda A,
Din+ 2006, Ö-Norm M7135
Využitie Malé domácnosti
Farba Vizuálne svetlá, lesklá, nemá popraskané telo
Pevnosť Kontakt rukou, prelomenie peletky – peletka má byť tvrdá
Výhrevnosť Skúška v kotly, vysoká výhrevnosť, min. popola,
netvorí sa tzv. spekanec na horáku
Popol Nízka tvorba popola v porovnaní s drevom alebo uhlím
Brikety
Objednávky ESHOP    |     +421 43 430 80 03    |     obchod@ecoen.sk